Producció
Data publicació: 
29/11/2016

Trobada de joves cristians de les diòcesis catalanes que es varen trobar a Lleida per compartir la seva fe i van estar acompanyats pels bisbes catalans.

Any document: 
1988