Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Serveis
Rector de
Rector de
Adscrit a
Atenció pastoral dels romanesos catòlics del bisbat de Lleida
Administrador parroquial