La font que ens permet descobrir Déu i la fe és la Paraula de Déu amb tota la seva grandesa. Tal com l’Església i el Sant Pare ens recomanen, l’estudi i l’aprofundiment de la Bíblia és fonamental per fer créixer la nostra fe. Des de la Unitat de Pastoral de Cappont, ja fa uns anys que fem aquest treball, ...

aquest curs serà el vuitè, en el que anem coneixent i aprofundint en el coneixement de la Paraula de Déu.

A partir de dues trobades mensuals d’una durada de una mica més d’una hora, treballem diversos textos bíblics. Fins ara, hem anat treballant textos escollits de la gairebé totalitat de llibres que conformen la Bíblia, tant de l’Antic com del Nou Testament. Sempre comencem les reunions amb una petita introducció sobre el llibre concret de la Bíblia al que pertany el text a treballar. Tot seguit fem una lectura calmada del text i després amb la guia de Mn. Víctor, fem una explicació del fragment bíblic, verset a verset. En acabar comentem el que n’extraiem del text, el que ens suggereix per acabar amb la seva aplicació a la nostra vida. Sovint el temps ens passa ràpid i se’ns fa curt però és profitós.

Les trobades les fem el segon i quart dimarts de cada mes a les 19:30 h. als locals de l’església de Santa Teresa Jornet, i estan obertes a tothom que vulgui venir. Intentem acabar a les 20:30 h. tot i que gairebé mai ho aconseguim.

Enguany treballarem els primers capítols del llibre del Gènesi (1-11) en la primera trobada de cada mes, i en la segona farem una estudi de textos escollits de l’evangeli de Lluc.

Oferim aquest espai a tothom qui l’interessi i vulgui venir. No és important el nivell de coneixements bíblics, ja que és un espai per aprendre i compartir des de la realitat de cadascú.

Mn. Víctor Martínez

Co-rector de la UdP Cappont i acompanyant del Grup de Bíblia