Toledo va acollir del 6 al 9 de desembre la Trobada Nacional del Diaconat Permanent que aquest any es va centrar en el tema 'El diaconat permanent i la família'. Tres diaques del Bisbat de Lleida van participar de forma activa a la trobada.

Les diòcesis espanyoles tenen en l'actualitat 447 diaques permanents. Per abordar el tema a tractar s'han programat dues ponències en les quals es va parlar sobre la doble sacramentalitat del diaconat permanent i sobre la conciliació entre la vida diaconal i la familiar. A més, es va presentar l'organigrama de la Pastoral a la diòcesi de Toledo.

Del Bisbat de Lleida hi van participar tres diaques permanents: Mateo Hidalgo, Julián Manzano i Juan de Àvila Busquets. Precisament, Mateo Hidalgo va exposar la seva experiència com a diaques permanent i com a delegat de Missions del Bisbat de Lleida. En el seguent enllaç teniu la seva intervenció.