El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Restauren una llosa commemorativa de l’església de Sant Joan

L’església de Sant Joan de Lleida iniciarà a les 11’30 del matí d’aquest diumenge, festa del seu patró Sant Joan Baptista, els actes commemoratius del 850 aniversari de la primera documentació de la parròquia (1168), amb una Missa oficiada pel bisbe Salvador.

Amb ocasió d’aquesta efemèride i per iniciativa del seu rector Mn. Joan R. Ezquerra, s’ha procedit a netejar a fons la llosa commemorativa de la col·locació de la primera pedra de l’actual temple. La llosa, es troba incrustada en un extrem de la banda dreta de la façana principal, damunt de la placa indicativa del nom de Plaça de Sant Joan.

Els treballs realitzats per l’artista José A. Ferrer, han consistit en la neteja a fons de la llosa, retirant la pols i la brutícia acumulades pel pas del temps, que la feien gairebé invisible i recuperant així la inscripció tallada damunt la llosa, ara ja llegible i que dona fe de l’acte solemne de col·locació de la primera pedra, que tingué lloc l’1 d’abril de 1877, diumenge de Pasqua, ara fa 141 anys. 

La inscripció diu així: “Diumenge de Pasqua de Resurrecció dia primer d’abril de MDCCCLXXVII, a presència de totes les Autoritats i Corporacions invitades, de la Rvda Comunitat, obrers, de molts veïns de Lleida i forasters, fou solemnement posada per lo Il·lm. Sr. Bisbe de la Diòcesis la primera pedra d’aquest temple parroquial de St. Joan Bte. la qual està en lo mateix indret a cinquanta pams més avall de la pnt inscripció”.

L’actual temple substitueix a la primitiva església romànica enderrocada l’any 1868, fa 150 anys. Obra de l’arquitecte bilbaí Juli de Saracíbar, inspirat en l’estil de l’anomenat neogòtic francès, seria finalment executada per l’arquitecte lleidatà Celestí Campmany. Les obres de construcció durarien divuit anys, fins la seva consagració pel bisbe Josep Messeguer el 27 d’octubre de 1895. També se celebrarà el 125 aniversari.

Jordi Curcó