El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

El Capítol de la Catedral de Lleida instal·larà una xarxa de protecció per evitar despreniments i salvaguardar la seguretat dels vianants

El Capítol Catedral de Lleida instal·larà als dies vinents una xarxa de protecció a les teulades de la Catedral per evitar el despreniment d'elements de les cúpules i dels contraforts, per garantir la seguretat dels vianants  del seu entorn davant possibles accidents, mentre no escometin les actuacions necessàries de restauració.

Malgrat que, sortosament, fins ara no s’ha produït cap dany personal, existeix un risc permanent per la seguretat dels vianants, si no hi ha una intervenció immediata.

Per aquest motiu el passat mes d’octubre, el Departament de Cultura (organisme competent en l’àmbit de la custòdia del patrimoni al nostre territori, en ser la Catedral Nova un edifici catalogat per la Generalitat), el Departament de Territori i Sostenibilitat (organisme que té cura de la protecció del medi ambient a Catalunya), el Bisbat de Lleida i el Capítol Catedral de Lleida van acordar sol·licitar un informe sobre l'estat de conservació de la Catedral Nova de Lleida.

Fruit d’aquest acord, el Departament de Cultura de la Generalitat va encarregar al Departament de Cristal·lografia i Mineralogia de la Universitat de Barcelona un estudi sobre els possibles danys produïts en el monument a causa de molts factors (antiguitat de la pedra, contaminació, aus…).

Aquest informe destaca que "la instal·lació dels nius en les cornises i coronaments de les torres incrementa considerablement el pes que han de suportar aquests elements". És per això que "en les cobertes, la presència de cigonyes facilita el despreniment de peces o fragments d'aquestes amb el consegüent risc pels vianants". 

Arran d'aquest estudi el Departament de Cultura va emetre un informe, amb data 2 de gener, que determina que "l'estada d'aus en les cobertes és incompatible amb la seva preservació i amb la seguretat de les persones en el seu entorn".

En la mateixa línia, el Departament de Cultura de la Generalitat  aconsella "actuar el més aviat possible amb solucions que impedeixen aquesta estada, que no suposin afectació, ni per les aus ni per les persones, i alhora garanteixin la conservació del monument".

El Departament de Cultura  de la Generalitat assegura que "la solució plantejada, a base de xarxes envoltants dels punts d'estada previsibles d’aus, es considera adequada en tant que és mínima o no distorsiona significativament la percepció dels valors de l'element protegit".

És per tot això, que el Capítol de la Catedral ha obtingut aquest dimarts, 23 de gener, la corresponent llicència municipal d'obres de l’Ajuntament de Lleida, per a la instal·lació d'una xarxa protectora per evitar el despreniment d'elements de les cúpules de les torratxes i per preservar de l'acció nociva de les femtes de les aus en els paraments i cobertes de la Seu Nova de Lleida.

Les obres consisteixen en la instal·lació d'un sistema protector amb xarxes de filat sintètic per garantir la seguretat. La instal·lació de les xarxes té un cost aproximat de 20.000 euros.

Està previst que en els pròxims dies, una empresa especialitzada comenci la instal·lació de les xarxes.