El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Càritas alerta de la cronificació de la pobresa a les comarques de Lleida

Les Càritas a Lleida, Solsona i Urgell detecten que les desigualtats s'estan enquistant en la societat i els deutes ofeguen les economies familiars. Càritas ha atès durant l'any 2017, als bisbats de Lleida, Solsona i Urgell, 9.627 persones directament, i s'han beneficiat del seu suport 26.303 persones.

S'ha fet a través de 71 punts d'atenció, una xarxa de centres i parròquies en les que s'ha donat suport a les persones en programes d'acollida, de cobertura de necessitats bàsiques, de suport a la família i la infància i d'inserció socio-laboral, suport a gent gran, en assessoria jurídica a immigrants, i en salut (drogodependències).

També ho fem a través de 3 empreses inserció (Troballes a Lleida), (Cartaesa Tàrrega), (Nougrapats a La Seu d'Urgell); i tres fundacions en l'àmbit laboral a Solsona i a Cervera, per les quals han passat 53 persones,  s'ha donat 161 beques, s'ha format en l'àmbit laboral 185 persones i s'ha donat acolliment i orientació laboral a 1.521 persones més. S'han invertit en aquesta tasca d'inserció socio-laboral un total de 2.508.150 euros entre les tres diòcesis. Lleida ha invertit 1.008.283 euros, Solsona 1.097.431 euros i Urgell 402.436 euros.

La nostra xarxa humana està formada per 1.354 voluntaris i 56 persones contractades.

Atenem llars amb ingressos molt reduïts, persones extremadament pobres i en situació d'exclusió econòmica i social. Els deutes s'han acumulat en les famílies, i encara que treballin els que les sustenten, aquest treball és insuficient i no els permet sortir de la precarietat. Els deutes són majoritàriament, amb hisenda pública, amb la Seguretat Social i amb el retorn de préstecs.

El suport que fa Càritas a les famílies a través dels programes d'acollida i de cobertura de necessitats bàsiques és el que ens defineix com a entitat. Per què? Perquè el nostre servei és possible des de l'exercici del compromís social de les comunitats parroquials. Això dona sentit a la nostra acció. Quan enfortim el nucli familiar i donem estabilitat als infants i als pares tenen ingressos, millorem la cohesió social i ajudem a la vertebració de la societat.

Per això hem destinat 446.368 euros en ajuts econòmics directes a les persones i les seves famílies. Del total de recursos invertits (5.005.763 euros), un total de 2.497.613 euros han estat destinats a l'acció social de Càritas (765.961 euros a Lleida; 1.008.719 euros a Solsona; 722.933 a Urgell).