El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Arxiu Catedral

Tipus d'organisme: 
Altres Organismes
Organisme del qual depèn
Equip pastoral
Contacte
Telèfon: 
973 275 177
Fax: 
973 275 177
Adreça postal: 

Plaça Almodí Vell, s/n
25007 LLEIDA

Horari: 

Horari:
Dilluns a divendres de 9 h. a 13 h.

L'Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida, que es troba en la Seu Nova, plaça de l'Almodí Vell, ha patit durant la seva història una sèrie de canvis que han condicionat l'estat actual de la documentació: des del seu trasllat de la Seu Antiga a la Seu Nova, passant per la parròquia de Sant Llorenç; després va passar a l'antic Hospital de Santa Maria (actual seu de l'IEI) durant la Guerra Civil; diversos incendis; i totes les inclemències climatològiques de Lleida.

Després de la Guerra Civil i la reconstrucció de la Catedral la documentació es va tornar a ubicar a la Catedral i a partir de 1992 es va reorganitzar havent de començar des d'allò ínfim: netejant, numerant, inventariant, etc. Avui encara es desconeix amb detall tota la documentació que existeix. Es tracta d'organitzar una sèrie de fons molt rics històricament: Lleida, Roda, Àger.

arxcat03.jpg (39753 bytes)

arxcat04.jpg (52931 bytes)

Pergamins deteriorats abans de planxar-los

El nou condicionament dels fons ha requerit:

  1. canviar tots els prestatges i calaixos de fusta pels mòduls metàl·lics actuals,

  2. substituir totes les carpetes per caixes perquè la documentació es conservi millor i facilitar el trasllat,

  3. tractar els pergamins per planxar-los i col·locar-los en mòduls metàl·lics,

  4. desinfectar la documentació,

  5. renovar la xarxa elèctrica i la il·luminació,

  6. instal·lar la calefacció,

  7. instal·lar un aparell deshumidificador,

  8. la falta d'espai exigeix condicionar per a biblioteca un pis inferior al propi arxiu, que havia estat habitatge. El seu cost es xifra en més de 42.070 euros.

arxcat05.jpg (51159 bytes) Instal·lació antiga

Hi ha molts problemes provinents de falta de recursos econòmics. Han col·laborat diverses entitats, però no amb la suficient aportació que facilités la feina d'organització empresa.

S'ha dut a terme un considerable treball, però queda molt per realitzar en el buidatge de documents, redactant les corresponents fitxes, i la seva organització interna suposa un procés molt laboriós. Aquest pla requereix mitjans econòmics copiosos. I per tant, ens fan falta amb urgència importants ajudes econòmiques.

Estem davant un arxiu en què es recull una gran part de la història de la Corona d'Aragó.

2.- INSTAL·LACIONS

En l'actualitat hi ha 11 sales, classificades de la lletra A a la K. El major volum documental està en la primera sala. En les altres sales hi ha principalment llibres i revistes, a excepció de la sala B en què estan els cantorals i que serà hemeroteca.

Les 11 sales suposen una capacitat de 355 m2, 990 metres lineals, 693 metres lineals ocupats, i 297 metres lineals lliures

Els pergamins es troben en mòduls metàl·lics, que s'han adquirit recentment.

arxcat06.jpg (64082 bytes)

arxcat07.jpg (80897 bytes)

Investigadors

3. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

El conegut arxiver, Dr. Pedro Rubio Merino, va distribuir els fons en 12 seccions, basant-se en l'origen de la documentació.

Fons i sèries

Dates

Llibres

Lligalls

LLIBRES LITÚRGICS I CÒDEXS

Cantorals

 

S. XVI-XVIII

42

-

Còdexs:

Roda

S. XI-XIII

4

-

  Lleida

S. XII-XV

4

-

Incunables i "Libri pretiosi"

S. XV-XVI

21

-

PERGAMINS: 30.000

S. XI-XVIII

-

-

LLIBRES

Llibres d'obra de la Seu Vella

S. XII-XVI

11

-

Llibres de Comptes de la Seu Vella

S. XII-XVI

40

-

Capbreus i Comptes

S. XVII-XVIII

40

-

"Manuals Instrumentorum" (administració)

1730-1850

21

-

Llibres Sacramentals

1530-1731

20

-

"Recolectiones Registrorum" (testaments...)

1318-1589

13

-

"Allegationes in Rotam"

1700

14

-

Llibres d'Actes Capitulars

1348-1723

121

-

  Esborranys

1348-1923

121

-

  De Monzón  

3

-

Aniversaris

     
  Pergamins i volums

1450-1490

-

-

  Capbreus

1400-1580

2

-

Protocols

1300-1890

350

 

Pía Almoina

1400-1835

125

-

Comptes

1522-1839

10

-

  Altres Comptes

1500-1620

11

-

  Llibres de Misses i Aniversaris

S. XI-XIV

240

-

Cartulari

1610-1870

60

-

Registres de Col·lacions i Presentacions

1290-1921

41

-

Llibres de Personal

1140-1889

1

-

Llibre d'Oposicions i Prebendes

1795-1889

1

-

Llibres de Fundacions

1420-1550

24

-

Registres de Presentacions i Butlles

-

22

-

Llibres de Dignitats i Beneficis

1570-1700

25

-

Comptes de la Fàbrica de la Catedral Nova

-

1

-

Privilegis Reials, Pontificis, etc.

-

15

-

Llibres de Visites Pastorals

1588-1925

29

-

Vacants de Dignitats i Canongies

1403-1690

25

-

  Vacants Parroquials

1378-1740

38

-

  Capbreus de Vacants Parroquials

1472-1800

18

-

Documents antics

S. XIV

2

-

Protocols i Manuals Notarials

1335-1886

171

-

  De les poblacions de Roda

1616-1691

77

-

  Benasque

1569-1625

48

-

  Castejón de Sos

1626-1674

51

-

Processos i Plets del Capítol

S. XV-XIX

-

-

Pabordías:

Comptes

1489-1850

23

-

  Col·lectes

1714-1768

6

-

Llibres de les Mesades

1545-1700

20

-

Llicències per conrear terres del Capítol

1629-1819

8

-

Llibres d'Exàmens de grans i diners

     

Col·lectes del Bisbe i del Capítol

1620-1830

162

-

Comptes de la Carnisseria del Capítol

1577-1830

10

-

Argentona:

Capbreus

1571-1681

4

-

  Comptes

1508-1829

21

-

  Capbreus i rebuts

1700-1772

3

-

Exàmens de Comptes

1600-1710

26

-

Partilles de Blat i Vi

1600-1650

13

-

Partilles

1490-1505

4

-

Taxes

1500-1600

18

-

Partilles de Misses Conventuals

1500-1851

10

-

Bulari i Rescriptes

1437

4

-

Manifest per a Comuns i de la Ciutat

1497

30

-

Comptes i Capbreus d'Escolans i Cantors

1437-1829

29

-

LLIBRES DE COMPTES

     

Llibres dobles

1472-1830

20

-

Comptes d'Archs i Albagés

1540-1687

13

-

Alfés i Sunyer

1400-1730

157

-

Sisè de Soses

1496-1687

14

-

Remolíns

1563-1740

6

-

De l'Augment

1500-1546

3

-

Montagut

1526-1823

13

-

Bellvís

1387-1833

21

-

De Cívic

1755-1829

6

-

Frau i Goñi

1759-1829

4

-

Jover

1731-1829

2

-

Sanahuja

1829

1

-

Ració de Torres

1797-1829

1

-

Torresserona i Capbreus

1566-1829

1

-

Forz

1588

1

-

BERENGUER GALLART

1704-1734

1

-

Comptes de la Marmessoria

     

Comptes de la Fundació de Misses

1530-1800

14

-

Capbreus

S. XIV-XVIII

5

-

ALTRES LLIBRES

     

Llibres de Requesens

1650-1683

9

-

  De Mercer (Capbreus i comptes)

1720-1830

9

-

Llibres de Comptes de Sagristia i Ornaments

1355-1625

18

-

Administració Marmessoria de Sanahuja

S. XVI-XV

10

-

Constitucions de Catalunya

1500

1

-

Quaderns de Mesura

1450

7

-

Memòria de Col·lacions de Beneficis

S. XV

3

-

Causes Piadoses

S. XIV-XV

3

-

CONFRARIES

     

Santa Lucía, etc

S. XVI-XVII

5

-

Ntra. Sra. del Roser d'Alins

1773

1

-

FONS DOCUMENTALS EN DIPÒSIT

-

-

230

HEMEROTECA

     

Aquests fons han donat lloc a les12 seccions esmentades, que són les següents:

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

FONS RODA


I. CÒDEXS

II. PERGAMINS

2.1. Segle X

2.2. Segle XI

2.3. Segle XII

2.4. Segle XIII

2.5. Segle XIV

2.6. Segle XV

2.7. Segle XVI

 

 

 

FONS ÀGER


I. CÒDEXS

II. PERGAMINS

2.1. Segle XI

2.2. Segle XII

2.3. Segle XIII

2.4. Segle XIV

2.5. Segle XV

2.6. Segle XVI

2.7. Segle XVII

FONS LLEIDA


0. ÍNDEXS I INVENTARIS

 

I. BIBLIOTECA

1.1. Còdexs

1.2. Incunables

1.3. Impresos

II. PERGAMINS

2.1. Segle XI

2.2. Segle XII

2.3. Segle XIII

2.4. Segle XIV

2.5. Segle XV

2.6. Segle XVI

2.7. Segle XVII

III. SECRETARIA

3.1. Estatuts i Constitucions

3.2. Actes

3.2.1. Capitulars: Esborranys i definitives

3.2.2. Col·legiata de Monzón

3.3. Personal

3.3.1. Dignitats

3.3.2. Oficis Escolans

3.4. Prebendes

3.4.1. Oposicions

3.4.2. Registre presentacions

3.5. Col·lacions

3.5.1. Possessions episcopals

3.5.2. Beneficis laïcals

3.6. Correspondència

3.6.1. Amb la Santa Seu

3.6.2. Amb el Sr. Bisbe

3.6.3. Amb la Paeria (Ajuntament)

IV. COMPTADORIA

4.1. Col·lectoria

4.2. Pabordies

4.2.1. Actes

4.3. Partilles

4.4 Matrícules

4.5. Rendes

4.5.1 Contractes i concòrdies

4.6. Mensa

4.7. Capbreus i obres

4.8 Comptes

4.8.1. Partida doble

4.8.2. Seminari

4.8.3. Pobles

4.9. Desamortització

4.10. Bisbat

4.10.1. Delmes i primícies

4.11. Censos parroquials

4.12. Culte i clero

4.13 Taxes

4.14. Sagrari

4.15. Espolis

4.16. Majordomia

4.17. Delmes

4.18. Novè i Excusat

V. FÀBRICA

5.1. Seu Vella

5.1.1. Comptes

5.2. Seu Nova

5.2.1. Comptes

5.2.2. Cadiratge

5.2.3. Capelles

5.3. Sant Llorenç

5.3.1. Comptes

5.4. Manuale Instrumentorum

VI. JUSTÍCIA

6.1. Processos

6.2. Recollectiones Regestrum

6.3. Al·legacions

6.3.1. In Iure

6.3.2. In Rotam

6.4. Plets

6.4.1. Paeria

6.5. Notaris

6.5.1. Protocols notarials

6.5.1.1. Roda

6.5.1.2. Lleida

6.6. Inventaris de béns

VII. CAUSES PIADOSES

7.1. Llegats

7.2. Causes Piadoses

7.2.1. Beneficència

7.2.2. Pia Almoina

7.3. Col·lectoria

7.4. Aniversaris

7.4.1. Capbreviacions

7.4.2. Capbreus

7.4.2.1. Restes

7.4.3. Censals

7.4.3.1. Creacions

7.4.3.2. Lluïcions

7.4.3.3. Restes

7.4.4. Comptes Generals

7.4.5. Rendes

7.4.6. Distribucions

7.4.7. Fundacions

7.4.7.1. Misses

7.4.8. Propietats

7.4.9. Encartaments

7.4.10. Vacants

7.4.11. "Bosses"

7.4.12. Contractes

VIII. LITÚRGIA

8.1. Misses

8.2. Sagristia

8.3. Altar

8.4. Consueta

8.5. Cerimonials litúrgics

8.6. Ornaments

8.7. Confraries

IX. DOCUMENTS PONTIFICIS

9.1. Breus

9.2. Butlles

9.3. Rescriptes

9.4. Sentències

9.5. Pregàries

9.6. Privilegis

X. DOCUMENTS EPISCOPALS

10.1. Vacants

10.2. Espolis

10.3. Visites Pastorals

10.4. Sínodes

10.5. Beneficis

10.6. Bisbes

10.6.1. Episcopologis

10.7. Llibres parroquials

10.7.1. Baptismes

10.7.2. Matrimonis

10.7.3. Defuncions

10.7.4. Confirmacions

XI. INSTITUCIONS CIVILS

11.1. Constitucions de Catalunya

11.2. Corts Generals

11.3. Paeria

11.4. Estudi General

XII. DOCUMENTS FÀCTICS