El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Família i Vida

Tipus d'organisme: 
Delegació
Àrea: 
Àrea de l'Anunci
Equip pastoral
Organismes que en depenen
Grups que hi participen
Contacte
Telèfon: 
973 263 824
973 267 000
Adreça postal: 

Avgda. Blondel 11, 2º 25002 LLEIDA

Delegació Diocesana de Família i Vida 

Atenció a persones que desitgin comentar algun tema o situació referent a la família, la vida o la pastoral d’aquests àmbits: cal ficar-se en contacte amb la Delegació mitjançant el seu correu electrònic o per telèfon en algun dels que s’han ressenyat.

Atenció permanent: els dimarts, de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre

Objectiu general de la Pastoral de Família:

             Atendre les famílies en les seves necessitats morals, espirituals, relacionals, socials i físiques, tot anunciant-les l’Evangeli per tal d’arribar a fer present Crist dins les seves quotidianitats, conformant les seves actuacions i realitats vitals a l’home nou que Ell ens proposa i ajudant, així, a la salvació dels seus membres.

             La Pastoral adreçada a les famílies és l’acció de l’Església vers elles. Donada la realitat de la nostra societat actual, la consideració amb la que es veu la institució familiar i els condicionaments que l’envolten, cal cercar i promoure la dedicació i comprensió a les famílies, acollint especialment les que viuen situacions especials, tot restant atents i considerant les seves necessitats i les funcions que li són pròpies, alhora que es respecta el seu protagonisme en el desenvolupament i la realització de la pròpia convivència, la seva dinàmica, tipus de relacions, vivències,... segons la pròpia idiosincràsia i el desig de reeixir que cadascuna desenvolupi.

Objectiu general de la Pastoral vers la Vida:

             Atendre la persona i tot el que l’envolta pel que fa al procés de la vida des de la seva concepció fins al moment d’iniciar la plenitud de la vida amb el Pare, tot defensant la seva integritat i dignitat, els seus valors i el dret a la vida que l’és propi.

              Des d’aquesta pastoral es farà per defensar les persones, especialment les que es trobin en situacions difícils o extremes de necessitat espiritual, psicològica, física o social, i es farà per promoure un esperit favorable a la defensa dels seus drets, situant com a fonamental el dret a la vida.

 SERVEIS I CAMPS D’ACTUACIÓ:

 - Estimulació i coordinació de la Pastoral vers la família

 • La Delegació acompanya els arxiprestats en la pastoral vers la família, i anima, dóna empenta, aporta suport teòric i tècnic, per tal d’iniciar, estimular, coordinar,... els grups de matrimonis amb la finalitat que des dels àmbits dels arxiprestats (o les parròquies) puguin trobar i tenir un medi per tal de formar-se com a parella i com a pares, i aprofundir en la vivència del Crist com a membre fonamental de les seves famílies.
 • Així mateix recolza els Equips Parroquials de Pastoral vers la Família que hi ha, i ajuda a les parròquies quan tenen oportunitat de constituir-los.
 • De la mateixa manera, la Delegació també està oberta a col·laborar amb els col·legis que estiguin interessats en desenvolupar aquestes dinàmiques mitjançant escoles de pares, grups de matrimonis,...
 • La Delegació també coopera amb els moviments especialitzats (d’Encontres Matrimonials, el Moviment Familiar Cristià, CPM,...) que pugui haver a la diòcesi, restant a l’abast i essent mitjà de coordinació entre ells i la pastoral general del bisbat.
 • La Delegació dóna recolzament i suport a les iniciatives que des de qualsevol àmbit de la diòcesis, o de la societat en general, puguin sorgir referents a la família per tal de recolzar-la, i contribuir al seu desenvolupament i reeiximent.

 - Assessorament tècnic per la pastoral

 • La Delegació està oberta a donar l’ajut sobre temes relacionats amb la família que se li pugui demanar des de les parròquies, col·legis o qualsevol àmbit de la pastoral o la societat, sempre que sigui possible.
 • Des de la Delegació es té especial interès en recolzar els matrimonis que es dediquen a acompanyar els nuvis que es preparen pel sagrament del matrimoni i a tots els altres agents de pastoral de la família.

 - Preparació al matrimoni

 • La Delegació organitza, coordina i dóna suport als cursos de preparació al matrimoni, atenent les parelles que desitgen rebre el sagrament i es volen preparar per viure la realitat de la família d’una forma reeixida. Cal consultar el calendari proposat per cada curs.
 • Es proposa ajudar els nuvis a copsar la importància del diàleg entre la parella i a fer-ne la pràctica per tal d’aprofundir en la seva relació i coneixement mutu, assolir una millor preparació pel matrimoni i estimular la seva utilització una vegada casats.
 • Metodologia: en una sessió setmanal de dues hores, durant 5 setmanes, es tracten els temes preparats sobre els que dialoguen les parelles de nuvis, acompanyats per un matrimoni. En els pobles del voltant de la ciutat, també es realitza aquesta preparació però en format de convivència de cap de setmana.
 • Temes que es tracten: la psicologia de la parella, l’amor, la sexualitat, els fills, la fe i el sagrament del matrimoni, i l’obertura social de la parella.
 • Per tal d’inscriure’s cal ficar-se en contacte amb la Delegació D. de Família del Bisbat de Lleida, Avinguda de Blondel nº 11, 2on, telèfon 973 26 38 24
 • Així mateix, la Delegació recolza les preparacions que s’organitzen a diferents parròquies dels pobles, les quals es realitzen des de la modalitat de caps de setmana.

 - Cursos de pastoral vers la família

— objectius:

 - aprofundir en el coneixement de les dinàmiques i funcionament de la família, la seva realitat, necessitats, eines per reeixir,...

 - aportar elements per tal que hom pugui entendre millor la pròpia família i sigui possible revifar-la.

 - aportar elements per tal de fonamentar l’acció dels agents de pastoral.

 — destinataris

 - persones en general interessades en conèixer les realitats de la família

 - educadors i agents d’acció social

 - professionals d’aquest camp

 - agents de pastoral de la família

 — darrers cursos impartits

 La família des d’una visió interdesciplinar (1999-2000)

 Reeixint la vida en parella (2000-2001)

 Les relacions internes en el si de la família (2001-2002)

 Família i quotidianitat (2002-2003)

 La necessitat d’atendre la família (2004-2005)

 Els ressorts per la vida en família (2005-2006)

 Davant les situacions de dificultat i sofriment de la família (2006-2007)

 La projecció social de la família (2007-2008)

 Educació afectiva i sexual (2011-2012)

 — reconeixement

 Els cursos es realitzen en col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida i estan reconeguts amb dos crèdits dels de lliure elecció pels alumnes que cursen els estudis

 - Recolzament i atenció a les famílies

 • Des de la Delegació Diocesana de la Família es fa una crida a organitzar grups de parelles en les parròquies, associacions de pares, col·legis, grups d’esplai, associacions de veïns,... per tal que puguin acollir famílies en situacions dificultoses i donar-los-hi el suport que puguin necessitar. Des de la Delegació s’ofereix el recolzament, l’orientació i el marc tècnic necessari per tal que aquests grups puguin desenvolupar adientment la seva feina.
 • Per tal de donar recolzament i atenció a les famílies necessitades d’orientació, assessorament, reflexió,... la Delegació Diocesana de la Família estimularà i farà costat a les accions que es desenvolupin des del Centre d’Orientació Familiar.

 - El Centre d’Orientació Familiar (C.O.F.)

 — El Centre d’Orientació Familiar té la funció d’ajudar les famílies amb necessitats específiques i en situacions greus, feina que fa amb el màxim de rigor tècnic i l’extrema confidencialitat que el respecte a les persones exigeix. El COF està situat al carrer Alcalde Pujol, nº 5, 1er. Per demanar atenció cal trucar al telèfon.: 973 28 11 54

 - Colònies familiars

 • La Delegació D. de la Família organitza, conjuntament amb la Fundació Verge Blanca, unes colònies d’estiu adreçades a famílies per tal que es pugui gaudir de la natura en un ambient sa, de cooperació, de solidaritat i d’amistat. Durant el matí i el vespre, l’equip de monitors prepara activitats pròpies de l’àmbit de colònies i el lleure, les quals són conjuntes per a tothom, mentre que per la tarda s’encarrega dels infants alhora que els pares i les mares fan petar la xerrada entorn a un tema d’interès, acompanyats per un expert que els modera i els duu a la reflexió.
 • Les temàtiques tractades durant els darrers anys han estat:

 2002 La trobada amb un mateix

 2003 Vivint la família

 2004 Vivència i transmissió de valors en la família

 2005 La família, punt de trobada

 2006 La transmissió de la fe en família

 2007 La vivència cristiana i el compromís social de la família

 2008 Pregar en família

 2009 Família i societat (lectura del món actual des de la família)

 2010 La sexualitat, mitjà de comunicació des de l’amor

 2011 (es van suspendre per la realització de les Jornades Mundials de la Joventut i la visita del Papa)

 2012 És Jesús un membre de la meva família?

 • Durant el curs la Delegació de la Família també organitza Trobades Familiars amb la mateixa dinàmica que les colònies, però només amb un dia de durada.
 • La informació s’ha de cercar a la Delegació D. de la Família o a la Fundació Verge Blanca de Lleida.

 - Equips parroquials de pastoral familiar

 • Des de la Delegació Diocesana de la Família es considera molt important que des de les parròquies es pugui realitzar pastoral ver la família. Per aquest motiu les recolzarà per tal que puguin organitzar-la, oferint tot l’ajut i suport possibles als equips que la formin.
 • La funció d’aquests equips, hauria de ser la de fer l’acolliment a les famílies que s’atansin a la parròquia, formular suggeriments de necessitats, aportar solucions , realitzar les activitats concretes i portar a terme les accions (de formació, d’organitzar la participació en la parròquia, d’acompanyament,...) amb grups de matrimonis.
 • S’ha de tenir en compte que un moment molt idoni per arribar a les famílies és quan s’atansen a la parròquia a demanar algun sagrament, o quan arriben moments de dificultat específica en els que no es troba cap element de recolzament enlloc, llavors els cristians tenim l’obligació de mostrar l’alè d’esperança que ens dóna la vida en el Crist, i els equips parroquials de pastoral de la família podrien ésser l’element proper d’uns iguals que servissin de vehicle per fer-lo arribar.

 - Conferències i xerrades

 — Des de la Delegació s’ofereixen conferències i xerrades sobre la temàtica del món de la família o referides a la vida, i s’està obert a col·laborar amb qualsevol institució que estigui interessada.

 - D’altres activitats

 — La Setmana de la Família. Des de la Delegació Diocesana de la Família es coordina la celebració de la Setmana de la Família, de manera que durant aquest període es puguin realitzar diferents actes o activitats que vagin encaminats a fer present la família dins la comunitat diocesana. Aquests actes poden ser adreçats a les famílies o a aprofundir en el coneixement d’aquesta, dels temes concrets que li són propis, de la seva situació actual,... Poden anar des de gimcanes en les que puguin participar tots els membres d’una família, i d’altres activitats lúdiques, a activitats de formació (xerrades, fòrums, cinema, teatre,...), espirituals, litúrgiques,... La idea és que les parròquies, els moviments, els col·legis confessionals, els esplais,... se sentin convidats a participar tot preparant alguna activitat des dels interessos i les necessitats de cadascú, de manera que durant aquella setmana es faci palesa la realitat de la família.

- Servei de publicacions

 • La Delegació de la Família i vida del Bisbat de Lleida col·labora amb diferents mitjans de comunicació en premsa escrita aportant articles de fons sobre temes relacionats amb la família.
 • Amb una periodicitat mensual, la Delegació publica un butlletí anomenat En Família, el qual es fa arribar a les adreces electròniques que hi són subscriptores i s’ofereix des de la pàgina web del bisbat, quedant penjat en ella.
 • A més a més té la voluntat d’editar materials de recolzament i estudi sobre la seva temàtica. Títols publicats:

Pociello, L., Sánchez, M.C., Sanjuan, M.D., Sánchez A.; La estupenda aventura del matrimonio, Secret. D. de Past. Fam.; Lleida

Farem junts el camí de cada dia; Secretariat D. de Past. Fam.; Lleida

Temas para cursillos y convivencias prematrimoniales; Secret. D. de Past. Fam.; Lleida

Pociello, L.; (1997), Sí, quiero; Secretariat D. de Pastoral Familiar; Lleida

Salinas, J.L., i Roca, B.; (2002), Parlant en família; Del. D. de la Família; Lleida

Roca, B., i Salinas, J.L.; (2006) Construir la família des de la quotidianitat de cada dia; Del.D. de la Família; Lleida

Roca, B., i Salinas, J.L.; (2008) La família, educadora entre les tendències socials; Del.D. de la Família; Lleida

Roca, B., i Salinas, J.L.; (2008) De família i de comunicació,... parlem-ne; Del.D. de la Família; Lleida

Roca, B., i Salinas, J.L.; (2010) ...i la família, com la tenim?; Del.D. de la Família; Lleida

Roca, B., i Salinas, J.L.; (2011) Família i vivència de la fe; Del.D. de la Família; Lleida

 

AdjuntMida
Diàlegs prematrimonials.pdf608.73 KB