El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Fundació Verge Blanca

Tipus d'organisme: 
Institució Formativa
Equip pastoral
Organismes que en depenen
Contacte
Telèfon: 
973 272 864
973 269 307
Fax: 
973 269 307
Adreça postal: 

C/ Acadèmia, 17
25002 LLEIDA

Informació complementària

La Fundació Verge Blanca, és una entitat sense ànim de lucre, que fa més de 50 anys que treballa en les Terres de Lleida, amb l’objectiu de servei a tota la societat en el camp concret de l’educació en el lleure, d’infants, d’adolescents i joves, d’adults i de la tercera edat, tant des de les accions de voluntariat com des de l’àmbit professional.

Per a la realització de les seves activitats, la Fundació compta amb les tres seccions, que treballen en el camp del lleure:

La Fundació està oberta a totes aquelles persones que considerin la participació en el temps de lleure, una eina d’integració social i educadora.

Missió: La missió de la Fundació Verge Blanca és donar resposta al lleure educatiu en totes les seves vessants. Som una entitat educadora i treballem des dels valors de l’humanisme cristià per donar sentit en totes les etapes de la vida.

Visió: Volem ser la institució de referència en el lleure a les Terres de Lleida. Amb eficàcia i eficiència, obertura i pluralisme, responsabilitat social i solidaritat i qualitat pedagògica. Invertim temps i esforç per obtenir un futur millor, més igualitari. Treballem per la Pau.

Valors:

El Compromís: Poder aconseguir entre tots els canvis que la societat actual necessita per ser més lliure, més compromesa, més plural.

La Solidaritat: Treballar per afavorir la transformació social des d’un entorn proper, per aconseguir una millora en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació de risc.

L’Empatia: Conèixer els nostres  propis drets i respectar els de l’ altri per poder  actuar amb criteri  propi en  la societat   plural.

La Coherència: Ser coherents en el nostre funcionament i que les activitats siguin un reflex dels nostres valors.

L’Acompanyament: La formació professional en el àmbit del lleure està enfocada de forma holística, atenent a totes les dimensions de la persona.

Transparència: Som transparents per a generar confiança, millorar la nostra gestió i rendir comptes de les nostres actuacions.