El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Patrimoni Artístic i Cultural

Tipus d'organisme: 
Delegació
Àrea: 
Àrea de Litúrgia i Espiritualitat
Equip pastoral
Director
Director Honorari i Vitalici
Secretari
Contacte
Telèfon: 
973 268 628
Horari: 

Dilluns, de 9 a 13 h.
Dissabte, de 9 a 10 h.

 Tasques del Departament:

1.      Fer l’inventari i la catalogació del patrimoni artístic de la Diòcesi.

2.    Revisió i assessorament de les obres que s’han de realitzar a les esglésies del Bisbat. Vetllar per la conservació, protecció i defensa del patrimoni sacre.

3.      Vist i plau dels projectes, tant de fàbrica com d’ornamentació dels temples. Assessorar els rectors de les obres ornamentals que es vulguin realitzar en els temples, vetllant per la seva conformitat amb les orientacions del Concili Vaticà II.

4.  Representació en les comissions interdiocesanes del patrimoni artístic de l’església catalana (SICPAS) i de la Conferencia Episcopal Espanyola.

5.      Control i defensa dels drets d’imatge del patrimoni artístic del Bisbat.

6.      Assessorar el Sr. Bisbe i el Consell Diocesà d’assumptes econòmics dels projectes que afectin a l’estètica del patrimoni sacre.

La Delegació col·labora permanentment amb el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal i el seu Delegat forma part de la Comissió Executiva del dit museu.