Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
18:00
11:00
18:00
Dies: 
Feiners
Diumenges i festius
Vigilias y sábados.
Idioma: 
Català.
Català.
Català.